CO2-Prestatieladder 2024

CO2-Prestatieladder 2024

Bewust omgaan met onze omgeving voor de generaties na ons; dat staat centraal in alles wat wij doen! De CO-prestatieladder en de CO2-footprint geeft ons inzicht in de stappen die we als bedrijf nog kunnen nemen om nóg duurzamer te presteren.

Gevex Professionele Zonwering beschikt over het CO2-Prestatieladder trede 3 certificaat.

Onze duurzaamheidsdoelen

Wij zijn continu bezig om de CO2-emissie verder te verlagen. We willen met de doelen die we hebben gesteld voor CO2-reductie de komende jaren nog de volgende stappen zetten:

  • Vervanging voor duurzame voertuigen (deels elektrisch)
  • Inzet alternatieve brandstoffen (HVO100)
  • Investeren in zonnepanelen op locatie
  • Toepassen van snelloopdeuren in de productiehallen

Deze doelen staan beschreven in ons Energie Management actieplan.

Documenten 2024

Gevex Professionele Zonwering communiceert halfjaarlijks intern en extern over haar CO2– en milieubeleid, CO2-footprint, reductiedoelstellingen en participatie bij keteninitiatieven.