CO2-Prestatieladder 2023

CO2-Prestatieladder 2023

Bewust omgaan met onze omgeving voor de generaties na ons; dat staat centraal in alles wat wij doen! De CO-prestatieladder en de CO2-footprint geeft ons inzicht in de stappen die we als bedrijf nog kunnen nemen om nóg duurzamer te presteren.

Gevex Professionele Zonwering beschikt over het CO2-Prestatieladder trede 3 certificaat.

Onze duurzaamheidsdoelen

Wij zijn continu bezig om de CO2-emissie verder te verlagen. We willen met de doelen die we hebben gesteld voor CO2-reductie de komende jaren nog de volgende stappen zetten:

  • Investeren in zonnepanelen op locatie
  • Groene stroom op productie- en kantoorlocaties
  • Elektrificatie van het wagenpark

Deze doelen staan beschreven in ons Energie Management actieplan.

Documenten 2023

Gevex Professionele Zonwering communiceert halfjaarlijks intern en extern over haar CO2– en milieubeleid, CO2-footprint, reductiedoelstellingen en participatie bij keteninitiatieven.