De Groot & Visser voert een actief veiligheids-, en gezondheidsbeleid gericht op het voorkomen van ongevallen en persoonlijk letsel. Om daadwerkelijk en doelgericht uitvoering te geven aan dit beleid wordt onder andere gewerkt conform VCA 2017/6.0 (**) en SCL (trede 3). Om dit te bereiken zijn enkele gedragsdoelen met betrekking tot veiligheid opgesteld

Veiligheid kent geen tijd

Werkzaamheden worden vooraf goed doordacht en niet overhaast uitgevoerd. Hierbij worden de geldende wet- en regelgeving en veiligheidsvoorschriften in acht genomen. “Even snel” mag nooit de reden van een ongeval zijn.

Veiligheid bespreek je met elkaar

ledereen kan en wil elkaar aanspreken op het gebied van onveilig of ongewenst gedrag ongeacht de functie of plek in de organisatie. Let op elkaar, praat met elkaar en grijp indien nodig in.

Veiligheid is vooruit zien

Door het melden van bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties kunnen we ongevallen en daarmee letsel voorkomen in de toekomst. Zo leren we van elkaar en kunnen we omstandigheden verbeteren. Deze kennis nemen we mee aan de voorkant; in het ontwerp, in de projectplannen en tijdens de overdracht.

Veilig weer naar huis

Omdat we veel waarde hechten aan veilig werken, hebben we belangrijke gedragsdoelen opgesteld. We willen tenslotte dat onze medewerkers Veilig en Gezond weer naar huis kunnen.

maak kennis met alle medewerkers

Het team van Gevex Professionele zonwering staat iedere werkdag voor u klaar, of u nu al klant bent of dat u graag meer wilt weten over ons.

vacatures

Onderstaand vind je een actueel overzicht van onze openstaande vacatures.