De Groot & Visser bouwt mee aan ambities van ABN AMRO

Circl, de nieuwe circulaire ontmoetingsplaats op de Zuidas in Amsterdam, heeft haar deuren officieel geopend. Kees van Dijkhuizen, CEO van ABN AMRO, verrichte op 5 september de officiële openingshandeling. Circl is een initiatief van ABN AMRO. Twee jaar geleden besloot ABN AMRO te starten met circulair bouwen om ervaring op te doen met circulaire bedrijfsmodellen en (bouw)technieken. Het resultaat mag er zijn!
Circl is een inspirerende ontmoetingsplek geworden voor ondernemers, klanten, kennisinstellingen en buurtbewoners waar opgedane kennis gedeeld kan worden en men advies kan krijgen over circulariteit.

In een circulaire economie staat hoogwaardig hergebruik van materialen centraal en bestaat er nauwelijks afval. In de ontwerpfase is door de Architekten Cie nagedacht over montage in de bouw en demontage na hergebruik. Bijna alle gebruikte materialen in Circl zijn eerder gebruikt, demontabel en opnieuw te gebruiken. Zo heeft ABN AMRO met haar partners en medewerkers 16.000 oude spijkerbroeken ingezameld, die als isolatiemateriaal in het plafond zijn verwerkt. De vergaderruimten zijn omgeven met kozijnen die zorgvuldig zijn gedemonteerd uit oude kantoren die zijn gesloopt.

Eerste volledig circulaire economie
De Rijksoverheid wil dat de Nederlandse economie in 2050 volledig draait op herbruikbare grondstoffen. Het is een lange en uitdagende weg, maar ABN AMRO heeft er vertrouwen in dat Nederland de eerste volledige circulaire economie gaat vormgeven. Een (tussen) doelstelling is een daling van 50 procent in het gebruik van primaire grondstoffen tot 2030. Het wordt een flinke uitdaging om bij een gelijk bouwvolume een daling van 30 miljoen ton primair bouwmateriaal te realiseren tot 2030. Al het bouwafval zal als circulaire input moeten dienen, van steen tot gruis. Het is van belang dat de overheid, het bedrijfsleven en consumenten zich daar gezamenlijk voor inzetten.

De bouw- en vastgoedsector is een grondstof en energie intensieve sector. Dat zijn twee punten die het verschil maken bij verduurzaming. Met het hergebruiken of upcyclen van (bouw)afval, meer biomassa toepassingen en het circulair bouwen, vermindert de uitstoot en wordt minder beslag gelegd op schaarse grondstoffen. Een mooie uitdaging die De Groot & Visser bv op het lijf geschreven is.

Demontabele gevels
Voor dit leerzame project leverde De Groot & Visser bv demontabele gevels. Zonder kit, band en folies, maar met een geweldige nieuwe oplossing en een uitstraling waar je U tegen zegt!
Grote voordeel is dat de gevel zo ontworpen is dat het kan worden verplaatst en elders volledig (of in delen) kan worden hergebruikt.

Fasolar – De transparante zonwering die energie oplevert
In samenwerking met Solfence Solar Technologies en Mii+U architecten realiseerde De Groot & Visser bv een product waarmee 3x meer energie kan worden opgewekt dan bij high end zonnepanelen én tevens transparantie en uitzicht biedt!
De Fasolar Façade is een innovatief systeem dat zonlicht concentreert op vacuümbuizen. “Hiermee focussen we ons op het beste van drie werelden” aldus technisch directeur Anco Bakker; het weren van ongewenst direct zonlicht, het reguleren van diffuus zonlicht en het opwekken van energie. En dat alles in een esthetisch design!
Fasolar is het antwoord op het ontbreken van alternatieven voor energieopwekking die kunnen worden geïntegreerd in gevels, nieuwe maar ook bestaande. Daarnaast zijn er vrijwel geen transparante oplossingen. Fasolar vult beide manco’s in met een unieke combinatie van techniek en esthetiek die nieuwe mogelijkheden schept voor opdrachtgevers, architecten en adviseurs met hoge duurzaamheidsambities.
Fasolar is voor meerdere marktgebieden interessant. De lichtregulerende eigenschappen zijn ideaal voor gebouwen waar veel met beeldschermen wordt gewerkt, zoals kantoren en scholen. Daarnaast blijkt Fasolar zeer geschikt voor ‘lichtgevoelige’ gebouwen zoals musea, bibliotheken en archieven. Tot slot biedt de combinatie van lichtdoorlating en energieopwekking grote mogelijkheden voor de tuinbouw.