Innovatie

Wij durven te beweren dat we voorop lopen op het terrein van binnen en buiten zonwering. Dat zien we ook als onze plicht naar onze planeet. Meer nog dan de installatie, kan de zonwering van een gebouw een doorslaggevende rol spelen in het streven naar nul energieverbruik. Dat is wat onze medewerkers drijft. Zij zijn zo gespitst op vernieuwing dat we ze eerder moeten afremmen dan motiveren.

Innovaties eigen initiatief

Vanuit eigen enthousiasme en onze samenwerking met kennisinstituten en universiteiten ontwikkelen we producten die we vervolgens testen in ons eigen testcentrum. Voorbeelden hiervan zijn de zonwering Soldina die met zonlicht elektriciteit opwekt en de Fasolar Façade, een transparant zonweringssysteem dat met zonlicht thermische energie opwekt. De Fasolar Façade is toegepast bij het nieuwe paviljoen van ABN AMRO aan de Zuidas in Amsterdam.